fritrækning bjærgning bugsering

Lastbil bugsering

Motorhavari eller dæksprængning, blokerede bremser m.m., når uheldet er ude for sættevogne, tankvogne eller lastbiler på de danske landeveje, klares dette som oftest af de lokale serviceværksteder på stedet. 

Men lige så ofte skal det havarerede vogntog bugseres til værkstedet og her yder KS-Assistance den nødvendige og til tiden rigtige bugsering.

Det jyske bugseringsfirma KS-Assistance sørger altid for en forsvarlig og sikker bugsering af det forulykkede køretøj. Det fragtes derhen hvor det ønskes og altid til en forudaftalt accepteret pris.

Bjærgning

KS Assistance tilbyder bjærgning og fritrækning til entreprenør- og vognmandsbranchen samt til landbruget og maskinstationerne, når materiellet er kørt uhjælpeligt fast eller der skal ydes anden form for nødvendig assistance. Det vestjyske bjærgningsfirma råder over et stort udvalg af specialkøretøjer, der hver for sig kan yde den nødvendige hjælp, næsten uanset opgavens karakter.

Specielt fritrækning af landbrugsmaskiner, når forårets ofte meget våde marker, efter forårets tø og megen regn, giver problemer med fastkørsel i blød jord. Tid er penge også i Landbruget, hvor forårsarbejdet skal gøres og unødige forsinkelser ikke er velkomne. Her yder KS Assistance med mange års erfaring, en hurtig og sikker, men også en varsom og skånsom fritrækning, så skader på landbrugsmaskinerne undgås.

Fra foråret og hen over sommeren, ændre opgaverne karakter i landbruget. Specielt når høsten skal i hus, ændres udrykningsopgaverne sig til flere opgaver med fritrækning af mejetærskere istedet. Ligeledes stiger omfanget af fritrækningsopgaver af de ofte tonstunge kornvogne, når de i blød jord sidder i til akslen eller til opgaver med fastkørte entreprenørmaskiner, der sidder endnu tungere og meget dybt i mudret, så kun det rigtige materiel fra KS Assistance kan hjælpe dem.

Og over til vinterens mange opgaver, når sneen ligger som en dyne over landet, og fygning og isglatte veje gør livet surt for den kørende trafik, er det rart at vide, at KS Assistance har en landsdækkende døgnservice.

Kompetencer

Så uanset opgavens art er KS Assistance aldrig længere væk end telefonen, som når

  • gyllevognen eller kornvognen sidder fast
  • mejetærskeren kræver fritrækning
  • forvogn og anhænger er kørt i grøften
  • gravemaskinen der hænger på blød jord
  • traktoren der sidder i til akslen
  • varevognen der skal bjærges efter uheld
  • større lastbiler og varevogne skal bjærges
  • entreprenør- og landbrugsmaskiner kræver de tunge træk

KS Assistance er du altid sikker på en klar aftale inden krogen sættes i.

design, programming and webhosting by Apollomedia